Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Kustbevakningens organisationsstruktur består av en nationell ledning för hela verksamheten med sex avdelningar som arbetar med ett nationellt perspektiv för bättre enhetlighet och tydligare styrning.

Flygenheten, som tillhör den operativa avdelningen är lokaliserad vid Skavsta flygplats, Nyköping. Under flygenheten finns flygkuststationen, som är en egen organisatorisk enhet bestående av en stationschef och personal som utgör flygplanens besättningar. Enheten består även av ett flygbolag där enhetschefen är ansvarig (AM-Accountable Manager).

Enhetschefen för kustbevakningsflyget kommer att vara placerad vid Kustbevakningens kontor i Stockholm alternativt vid flygkuststationen på Skavsta. Enhetschefen rapporterar säkerhetsfrågor direkt till generaldirektören, men ingår i övrigt i den operativa avdelningens ledningsgrupp. Inom kustbevakningsflyget arbetar ett 40-tal personer.

Arbetsuppgifter

Som chef för kustbevakningsflyget blir dina huvudsakliga ansvars- och arbetsområden ledning, uppföljning, förvaltning och utveckling av verksamheten. En viktig del är att ansvara för efterlevnad av Transportstyrelsens föreskrifter gällande flygverksamhet där du har ett nära samarbete med utpekade NP (Nominated Persons). Du arbetar även nära den biträdande enhetschefen, flygkuststationschefen och med övriga chefer i den operativa avdelningen för att nå målen med verksamheten.

Som arbetsgivarrepresentant ska du verka för och agera efter Kustbevakningens värdegrund och ledningsfilosofi. I anställningen ingår budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

Den dagliga operativa verksamheten sker i samverkan med övriga enheter på operativa avdelningen, övriga myndigheten och i samverkan med andra myndigheter. Flygets medverkan i internationella aktiviteter medför att nationella och internationella kontakter är en del av den dagliga verksamheten.

Resor ingår i anställningen, både in- och utrikesresor.

Kvalifikationer

Som sökande har du för befattningen relevant examen/utbildning, kunskap samt erfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande med erfarenhet av Kustbevakningen och/eller Kustbevakningens flygverksamhet eller från annan flygrelaterad verksamhet.

Du har gedigen chefserfarenhet med eget personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ska även vara väl förtrogen med att läsa, kommunicera och rapportera på både svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Som sökande ska du motsvara de krav som Transportstyrelsens anvisningar ställer på en AM och känna till luftfartssystem och kvalitetssystem relaterade till flygverksamhet.

Du ska ha förmåga att arbeta strategiskt och målinriktat för att åstadkomma engagemang och resultat. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att delegera, utveckla och stimulera medarbetare till goda insatser. Du har analytisk förmåga, är kommunikativ, pedagogisk och har en känsla för att planera och organisera. Du har också arbetat med utvecklings- eller förändringsarbete tidigare.

Du ska ha god förmåga till helhetssyn och ska vara motiverad att tillsammans med andra ta ansvar för utvecklingen av Kustbevakningens hela verksamhet.

Du ska ha god förmåga att arbeta säkerhetsfrämjande och skapa hög förståelse och god tillämpning av gällande rutiner och regelverk för kustbevakningsflygets verksamhet.

Förmåga att skapa goda relationer och bidra till ett bra arbetsklimat ser vi som värdefullt. När vi anställer lägger vi stor vikt personliga egenskaper och förmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning.

Tillträde enligt överenskommelse. 

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil och godkänt drogtest. Anställningen är säkerhetsklassad.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Nyköping
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/100
Kontakt
  • Johan Norrman, chef operativa avdelningen, 08-57897524,mail: johan.norrman@kustbevakningen.se
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2018-09-21
Sista ansökningsdag 2018-10-12

Tillbaka till lediga jobb