Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Arbetsbeskrivning

Kustbevakningen omfattas av Internrevisionsförordningen och söker nu en internrevisor med placering i Karlskrona. Som internrevisor kommer du att arbeta självständigt med att leda internrevision och du rapporterar direkt till generaldirektören.

Som internrevisor ska du, utifrån en analys av verksamhetens risker, självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör kraven på intern styrning och kontroll. I det ingår att granska och bedöma att verksamheten drivs i enlighet med lagar, förordningar och andra regler samt att förutsättningar för en riktig intern och extern rapportering finns.

Du ska bedriva revisionen i enlighet med god internrevisionssed och rapportera resultaten av granskningen till generaldirektören. Dessutom, vid behov, lämna förslag till förbättringar samt bistå GD med råd och stöd.

Intern rådgivning och stöd till verksamheten ingår också i arbetet. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom företrädesvis ekonomi, juridik eller statsvetenskap. Du har god kunskap om risker och riskbedömningar samt dokumentation och avrapportering. Det är meriterande om du har revisionsbakgrund eller erfarenhet av internrevision inom statlig förvaltning och om du är certifierad internrevisor

Internrevision ställer höga krav på tydlig redovisning av problembilder och väl avvägda förslag till förbättringar. Det kräver analysförmåga, helhetssyn, drivkraft och förmåga att snabbt sätta sig in i verksamhetsområden.

Då arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter kräver det en förmåga att kommunicera och samarbeta bra på alla nivåer för att, i dialog med ansvariga, medverka till utveckling av verksamheten.

Som person är du prestigelös, ansvarstagande och strukturerad. Samt att du därtill har en pedagogisk förmåga, stor integritet och en förmåga till att ta egna initiativ.

Viktiga parametrar för att vara framgångsrik i rollen är ett gott omdöme, personlig styrka samt förmåga att lätt skapa och behålla relationer.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid såväl din utbildningsbakgrund och erfarenhet som dina personliga egenskaper och förmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som på engelska.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, godkänt drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Kustbevakningens utlandsuppdrag och internationella insatser ökar, därför ingår skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2018/54
Kontakt
  • Annika Wahlfried Wikingsson, Stabschef , 0708-63 34 29
  • Ia Lewis-Jonsson, HR-strateg, 0709-11 19 53
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-06

Tillbaka till lediga jobb