Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning
Kustbevakningen söker en enhetschef med ansvar för stabsenheten, med placering i Karlskrona. Stabsenheten tillhör verksledningsstaben. Verksledningsstaben ansvarar den övergripande styrningen på myndighetsnivå, för beslutsstöd till verksledningen och dialogen med Justitiedepartementet samt ur ett myndighetsperspektiv för rättslig kvalitetssäkring, kontroll av skydd och säkerhet och kommunikation av verksamheten ur ett myndighetsperspektiv.

Stabsenhetens uppgift är att utveckla och samordna arbetet med styrmodell och långsiktig planering och uppföljning. Enheten ansvarar också för övergripande frågor inom totalförsvar och samhällets krisberedskap samt för övergripande samordning av omvärldsbevakning och av nationell och internationell myndighetssamverkan. I ansvarsområdet ingår även projektsamordning och stöd avseende extern finansiering av projekt.


Arbetsuppgifter

Som enhetschef ingår Du i verksledningsstabens ledningsgrupp tillsammans med chefen för verksledningsstaben och stabens övriga enhetschefer (chefsjuristen, kommunikationschefen och säkerhetschefen).

I rollen som chef för stabsenheten har du personal, verksamhets- och budgetansvar. Ditt uppdrag är att driva och medverka till att enhetens ansvarsområden bidrar till verksamhetens utveckling.

Som enhetschef rapporterar du till chefen för verksledningsstaben. Du är även med i avdelningens ledningsgrupp inom vilken avdelningens arbete och utveckling leds. Chefen för stabsenheten har i och med det ett viktigt uppdrag att tillsammans med medarbetarna förtydliga och förankra enhetens arbets- och ansvarsområden i myndigheten.

Din uppgift som enhetschef blir också att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna inom enheten att utföra sitt arbete. Genom tydlig kommunikation, coachande förhållningssätt och i övrigt ett gott ledarskap driver och utvecklar du enhetens arbete framåt. Arbetsuppgifterna innebär återkommande tjänsteresor, främst inom Sverige men även resor utomlands kan förekomma.


Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande med för tjänsten relevant inriktning. Du har erfarenhet av att leda komplex verksamhet vid myndighet. Du har kännedom om Regeringskansliets arbete och statsförvaltningens funktionssätt. Kunskaper och erfarenheter av Kustbevakningen eller samverkande myndigheter kan vara meriterande.

Du är strukturerad med hög analytisk förmåga och förmåga att skilja huvudsak från bisak. Likaså har du förmåga att sammanhålla komplexa förvaltningsrättsliga frågeställningar reglerade av lag, avtal och gemensamma normer inom statsförvaltningen. Du intar ett helikopterperspektiv och ser till helheten. Du har ett gott omdöme, personlig styrka och integritet, är prestigelös med god samarbetsförmåga och innehar ett etiskt förhållningssätt. Viktigt för oss är att du är lyhörd med god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.


Villkor
Anställningen är beroende av tjänstledighet och är inledningsvis en tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat samt allmän visstidsanställning under sammanlagt 8 månader, eventuellt med möjlighet till tillsvidareanställning. Enhetschefsbefattningen förväntas vara vakant från och med den 1 november. Tillträde till anställningen önskas dock senast den 1 oktober.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2017/95
Kontakt
  • Annika W Wikingsson, chef verksledningsstaben, 0455-35 34 66
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2017-06-21
Sista ansökningsdag 2017-07-20

Tillbaka till lediga jobb