Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning
Kustbevakningen söker en analytiker till stabsenheten med placering i Karlskrona. Stabsenheten tillhör Verksledningsstaben som ansvarar för att tillhandahålla beslutsstöd till verksledningen och som ansvarar för den övergripande styrningen på myndighetsnivå samt ur ett myndighetsperspektiv ansvara för rättslig kvalitetssäkring, kontroll av skydd och säkerhet samt för att kommunicera verksamheten ur ett myndighetsperspektiv.

Kustbevakningen skapade i höstas en ny nationell ledning för hela verksamheten med sex avdelningar som kommer att arbeta med ett nationellt perspektiv för bättre enhetlighet och tydligare styrning. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 september 2016. Stabsenhetens uppgift är att utveckla och samordna arbetet med långsiktig planering och uppföljning samt genomföra, samordna och stödja utveckling av styrmodell, resultatuppföljning, organisation, verksamhet och rutiner.

Arbetsuppgifter
Som analytiker arbetar du med att driva och stödja arbete som leder till verksamhetsutveckling avseende processer, roller och verksamhetsstöd som i sin tur leder till förbättringar i kustbevakningsverksamheten. Detta innebär bland annat att inom området:

- Samordna Kustbevakningens arbete med RSA (Risk- och Sårbarhets Analys),
- Delta i analys- och uppföljning av kustbevakningsverksamheten,
- Samordna arbetet med sjöfartsanalys,
- Samordna arbetet med krisberedskapsplanering och totalförsvarsfrågor,
- Samordna planeringen av KBV roll inom civilt försvar och höjd beredskap,
- Delta i projekt och förstudier,
- Medverka i arbetet med Sjöövervakningsrådet,
- Vara Kustbevakningens representant i kontaktgrupp IKFN,
- Delta i/leda projekt, arbetsgrupper och förstudier, inom och utom myndigheten enligt enhetschefens bestämmande,
- Delta i arbetet med att samordna nationell samverkan,
- Löpande kartlägga kustbevakningens nationella samverkan (nationell samverkansplan),
- Delta i arbetet med målsättningar, analys och uppföljning av kustbevakningens nationella samverkan,
- Medverka i utarbetande av föreskriftsförslag, instruktioner inom arbetsområdet,
- Upprätta förslag till beslut, remissvar, samråd, överenskommelser och avtal.
- Härutöver medverka i avdelningens/enhetens arbete i enlighet med stabschefens beslut.

Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning med en för anställningen relevant inriktning, t.ex. stats-/samhällsvetenskap, ekonomi och/eller juridik. Du har även några års för anställningen relevant yrkeserfarenhet. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter vid statlig myndighet eller annan liknande verksamhet är meriterande.

Du arbetar strukturerat och metodiskt, ser till helheten och har en god analytisk förmåga. Därutöver är du utåtriktad, har en pedagogisk och administrativ förmåga samt en serviceinriktad läggning. Handlingskraft, tydlighet och god samarbetsförmåga är andra egenskaper som efterfrågas. Du har även god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställningen, 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning kan bli aktuellt. 

För anställning krävs svenskt medborgarskap, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2017/80
Kontakt
  • Ingvar Lindholm, enhetschef stabsenheten, 0768-54 35 53
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2017-06-21
Sista ansökningsdag 2017-08-04

Tillbaka till lediga jobb